Skip to content

老闆!埋嚟睇、埋嚟玩喇喂(15)

  • by

又輪到介紹新遊戲時間。約翰·哈蒙德
John Hammond(其實即係史匹堡)20幾年前攪咗個餵食樂園俾恐龍🦕好開心地追人咬,從此小朋友都會知道「嘩~~」咁叫嘅叫暴龍🦖(咦?唔係多謝史提芬周咩?)然後,當然係循著續集電影的優良傳統,越拍越差啦!於是待到星爵回到地球、人類著高踭鞋跑得快過暴龍時,再從新開始寫一個人類扮演上帝無好下場的故事⋯⋯電影帶動商品呢招近年大行其道,因此連帶桌遊也受惠,今次我們就是介紹的新game便是

Jurassic Park: Danger》!!!
以下簡稱JPD
其實還有另一副《混沌基因》。不過一來無到手,二來佢似乎主力賣Model⋯⋯所以都係等口碑不錯才再考慮。講番JPD,它是以侏羅紀公園第一集作為背景,遊戲起始就是在肥仔電腦專員關掉所有電網開始⋯⋯

玩家分成兩個陣營,一位玩家擔任獵人(當然係恐龍🦖),另一邊就係獵物(人類都有今日喇🍖🍖🍖🍖)。每一個角色和獵人拿著自己人物卡和10張行動卡就開始。有幾多個玩家就放幾多個人在島中心,而可怕的獵人就放在外圍。獵物目標就是離開這個島嶼,但由於電力中斷了無法對外聯絡,所以獵物們要合力去到訪客中心、控制中心、維修中心恢復系統。各中心有不同功用,啟動訪客中心可以把這三個地方變成安全區、啟動控制中心可以補回兩張手牌。而最緊要的維修中心,就是決定電網是否通電了。當三個中心都啟動以後,就可以跑向直升機坪坐直升機離開。但要記著人物卡上每人都有個人目的去達成,要完成任務才可以上機。而恐龍的目的,就是要吃下獵物啦!不過不用全部呑下,吃三件就可以了(30%就滿足,幾易養🤔)。那麼,獵物受到恐龍🦖攻擊會怎樣呢?把行動卡想成血量就可以了。每當被恐龍攻擊,獵物就會失去一張行動卡,當手上沒有行動卡,你這個角色就已經死了!什麼?行動又要支付卡、被咬又要失去卡,咪好快用晒?(沙織小姐:你不是還有生命嗎?)遊戲中,角色可以以失去一張卡的代價,來把使用過的卡全部放回手上(或者去控制中心),所以呢,休息是為了走更長遠的路啊!但這個條件只限人類,恐龍用完手上的行動卡,只需要全部拿回手上便行⋯⋯
就咁睇,做恐龍🦖的玩家好開心呢!🥳

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *