Skip to content

老闆!埋嚟睇、埋嚟玩喇喂(16)

  • by

一般來說,我喜歡又大又重的遊戲,覺得就算招募錯了「隊員」,買棋子也值得。不過說到收藏、運送就非常多工序,有時候也會覺得自己攞苦來辛。今日介紹這副可不是中型製作(現在的模型棋子已經把大型製作提高了層次,無番兩三盒組成都唔好意思說大),而是細小、輕巧、簡單又耐玩次數高的

Tiny Epic Galaxies 小小史詩銀河

話說在銀河深處有幾個小帝國面臨人口過剩危機,於是「啪」一下手指⋯⋯啲人就想到要走出尋找其他星球來作為殖民地,於是就在這個浩瀚宇宙(幾塊卡片都可以好浩瀚㗎)中為帝國出發⋯⋯To Infinity and Beyond

一開始,每人就分派
帝國(Space Mat
帝國級數標記(六角米寶)
火箭2架(還有兩架升級後獲得)
文明標記(圓柱米寶)
能源標記(正方米寶)
秘密任務卡(派21

然後再加上
共用的控制表(Control Mat
七粒行動骰
2個星球及加上玩家人數的星球(即係37。什麼?3?係呀隻game可以1人自己開心。不過,我鼓勵大家對戰的。畢竟一個人打機無咁落寞,但一個人玩棋⋯⋯)

然後,開始!!

一開始就是擲行動骰決定行動啦!
(謎之音:吓?又靠運氣?實輸俾骰神骰魔啦!)
為了減少運氣決定勝負,遊戲設計師安排了第一次重擲係免費🆓的。只要未執行的骰子(放上控制版)都可以重擲。若果蒼天未如人意,也可以支付1點能源1枚骰的代價去堅持。再不然也能夠在控制版面上把兩粒未執行的骰子犧牲,換取一粒未執的骰子變成想要的結果。最後,你若果見獵心喜,看到對手執行的骰子合用,也可以用1個(點?)文明去「跟隨」對手。畢竟侵略者和煮食一樣,大家都係咁上下動作嘅啫!

跟著,火箭可以選擇佔領星球還是殖民統治。若果係佔領,那就立即發動星球上的能力,但只限一回合。下回合就要去新的星球佔領。而且其他玩家也可以同時登陸,直到有人成功把星球殖民成功。當殖民成功,玩家會直接把星球收到帝國旗下,順便趕走其他競爭者。不過,要做到一個出色的殖民者,首先就是時間。每一個星球上都有軌道,只要完成了,這個星球就是屬於玩家了。多了一個殖民地,玩家的銀河系就會多了一個選擇。當行動骰擲到工廠🏭,玩家就可以執行了。所以星球越多,資源越豐富,也越來越多元化。如是者若干回合後,哪一位玩家最先獲得21分,遊戲就進入最後階段,當最後一位玩家都執行完行動骰後,大家一起打開秘密任務卡去計最終分數。

mmm⋯⋯睇落呢,好似好易玩咁,不過怎麼覺得會有組合拳出現的前奏呢🤔40個星球咁多,有都唔出奇😏。除了輕巧方便外,要提一提這隻遊戲的另一個特點,物盡其用。盒底有提示、盒蓋係有繪圖的骰盤,雖然「的骰」但一點也不馬虎。他們公司其實已經有一個系列持續出品,最新的是Tiny Zombie,據網絡上的說法,配件更加精美云云。然而,又係喪屍求生遊戲令我有一點點卻步⋯⋯所以最後我就選擇宏觀一點,為銀河帝國效力,前往星辰大海!🎉🎉🎉🎉🎉

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *