Skip to content

老闆!埋嚟睇、埋嚟玩喇喂(20)

  • by

上次係集合現代科技的極速遊戲,今次就回到過去,介紹吓呢副
CRUSADERS:Thy Will Be Done(十字軍:遵行你的旨意)
「以下簡稱TWBD」
十字軍東征,無論係古代還是現在,都是係一個包裝得好美麗的故事。不過,故事再美麗都掩飾不到那兩百年的生靈塗炭。很多充滿理想的人,淪為野心家的棋子,在假借神的名義去Done Their Will⋯⋯

啊!走題了!今次和較早前的耶路撒冷一樣,盒面有個大大的十字軍在上,不過非常唔同嘅係耶路撒冷專心在城內發展,而
TWBD就係整過歐洲地圖(西起英國、東至拜占庭)。不過,雙人遊戲的地圖最遠係去到唔到拜占庭,而4人遊戲雖然到達拜占庭,但是,兩幅地圖卻是不會到達耶路撒冷的!最南端的地方只到達地中海北岸。唔通,作者認為十字軍班人去奪取聖城其實係得個講字?
遊戲流程主要有兩點,一點就是執行行動、另一點就是把行動升級。行動分別有
移動(travel)、建造(build)、進攻(crusade)、宣教(influence)、募兵(muster)

由其中一位玩家隨機把六塊行動卡(移動有兩塊,但升級後有不同功能)在玩家主版砌成一圈,然後其他玩家依樣葫蘆複製到主版上。那麼遊戲的行動次序就定下來。首位玩家執行第一個行動,其他玩家也依樣執行同一個行動。行動,就要有人,那麼你就需要效忠的騎士團來幫忙。本作中有十個不同的騎士團,每一個都有不同的功能,隨機在兩個中選擇一個,然後按他們的規模,放上行動指示物(每個行動卡上正常各有兩粒,共12粒)。例如阿維斯騎士團就享有13粒行動指示物,而好出名嘅聖殿騎士團就只得10粒。然後再把未徵召入伍的士兵、選好的騎士團、16座建築物加兩隻騎士都放在玩家版圖,這樣就完成設定⋯⋯一半。再來還要把普魯士兵、斯拉夫兵、撒克遜兵隨機放在地圖有旗的方格內,再把建築加乘指示物放在長方六格內。最後把分數(2人140分、3人200分、4人260分『即係全部分數指示物』)、猛將分(殺得多有特別分)放在版圖隔鄰便可。

剛才說到執行行動,那就是玩家放了幾多團員(指示物)在行動版上,玩家就可以執行(或支付)幾多消耗。例如有兩個指示物在移動,這樣你就可以讓騎士移動兩格。使用後的指示物就順時針方向每格放上一個指示物直到放完為止。建築、募兵取決於執行版上團員,就可以支付到幾多費用,而宣教則讓玩家直接獲得多少分數。十字軍要向東征,自然會遇上普魯士、斯拉夫、撤克遜等民族。為了要戰勝他們,進攻(crusade)版圖上的團員要數量多於普魯士、斯拉夫兵力(起始係3,每被打敗一次加1)和撒克遜兵力(永遠都係6)。這時,已招募的士兵就可以起到支援進攻的力量。當然,騎士團的能力也會影響到指示物的配置。至於升級就是把所有團員移走、順時針配置,再把行動版翻轉成有兩個行動的版面。非常簡單。
這個遊戲以搶分為主,當積分被玩家攞晒就會開始最後一回合。為了加快進度,遊戲差不多每個行動都會有分數獲得。
宣教?直接得分!
建築?獲得建築物的相應級數分!
募兵?一樣獲得級數分。
進攻?打下敵人當然有分!
移動?移動又真係無分⋯⋯不過可以帶到去攞分嘛!
還未計當建築物建設後,玩家版圖的不同獎勵。由於規則相對簡單,所以我們(3個)第一次玩加埋解釋都不用45分鐘就分到勝負。當中被人問得最多嘅問題係:
可不可以攻擊紫色隻騎士?
答案當然係唔可以。大家都係服侍同一個教皇,兄弟䦧牆呢啲事,都係去到耶路撒冷先做(咦?)

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *