Skip to content

老闆!埋嚟睇、埋嚟玩喇喂(23)

  • by

Hellapagos 之前都介紹過,係一隻唔易玩嘅求生game。帶過朋友團、帶過同事團都無一次係全員上船,平安走人。試過同事團有人主張人人有救的完美結局(有人打算主動犧牲㗎)結果呢,所有人都離不開荒島😅😅有玩家說過:「這個遊戲太黑暗了」mmm⋯⋯對呢!所以我一見到有擴充版就決定買下🤣🤣
今次的擴充版分成三個部份,分別係
新物資(20)、事件卡(30)、和角色(20)。

物資牌當中除了食物水樽外,又重複多了一把手槍和子彈。你看,這遊戲多麼鼓勵大家「努力求生」?至於事件卡,就是告訴各荒島客在這個地方早就有其他人生活,You a not alone 啊!事件分為三個層次,依據住123/123/123/123咁抽出12張叠好,每回合由那一局的首位玩家打開⋯⋯最後就是角色了。其實當看到事件係有另一班人居住時,我就想起十幾年前的「Lost」(美劇),加埋角色卡話唔係致敬都幾難。當中有5位人物右下角標明了要超過5人、6人玩家才可以選用,可惜基本版都只係試過玩5、6次5人+,似乎用到他們要再加把勁推廣了。每個角色都有特殊能力,例如遠見者就對應番不降雨的天氣(很多時候,劇情轉壞就在這天)能夠仍然收集水滴(聊勝於無啦)。
期待啊!期待啊!😍

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *